Witamy w serwisie reklamacyjnym APCOA Parking Polska

Podczas wypełniania formularza, prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu zamieszkania i adresu email - ułatwi to Działowi Reklamacji kontakt z Państwem. W przypadku podania adresu e-mail, po wypełnieniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie złożenia reklamacji. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie udzielona w formie pisemnej na adres wskazany w formularzu lub na adres email.

W związku ze składaną przez Państwa reklamacją, prosimy o nieuiszczanie Opłaty Dodatkowej. Termin na uiszczenie Opłaty Dodatkowej, zostaje wydłużony o czas od momentu złożenia reklamacji do chwili rozpatrzenia jej przez Dział Reklamacji. Dokładamy starań aby rozpatrywać otrzymane reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Formularz Reklamacyjny* pola wymagane